TEXELAARS

HEIDE 43

3800 ST-TRUIDEN


Texelaars worden voornamelijk gekweekt voor de vleesproductie. De beste ooien houden we voor het kweekprogramma, de andere worden geslacht, evenals de meeste rammen (een heel goede ram laten we opgroeien en verkopen we aan andere fokkers die er dan op hun beurt mee kweken). Het malse, niet vette vlees wordt deels verkocht aan liefhebbers (waarvan de meesten ondertussen trouwe afnemers zijn). De rest verorberen we zelf.


Het grasland werd verdeeld in 5 weides, waarop de schapenkudde (niet langer dan) 3 weken verblijft, waarna ze verhuist naar een andere weide. De uitgegraasde percelen worden telkens bewerkt  met de klepelmaaier, zowat het enige onderhoud dat er aan de weides gebeurt.

Reeds meer dan 40 jaar worden er geen meststoffen gebruikt op Cortenbosch. 


In de zomer vragen de schapen niet erg veel verzorging : voldoende gras, water en een schuilplaats tegen de hitte zijn uiteraard belangrijk, evenals de jaarlijkse scheerbeurt, het knippen van de hoeven en ontwormen. In de winter voederen wij  hooi en een mengeling van luzerne en pulp, maar het echte harde werk komt er in het voorjaar (voornamelijk de maand maart), wanneer de "lammerperiode" aanbreekt. Door de stevige bouw van de Texelaar kunnen de ooien moeilijk of niet zelf hun lammeren ter wereld brengen en hebben dus hulp nodig. Wij zijn dan elk moment ter beschikking als "vroedvrouw". In enkele gevallen moet de dierenarts eraan te pas komen voor een keizersnede. Meestal werpen onze Texelaars maar 1 lam (+/- 10% werpt er 2).

Als de lammeren ongeveer een half jaar oud zijn worden ze gespeend en later geslacht (na selectie).

BVBA CORTENBOSCH

HEIDE 43 – 3800 ST-TRUIDEN

ONDNR 0478122995

GSM 0471 56 06 73

BVBACORTENBOSCH@GMAIL.COM

Copyright © All Rights Reserved